Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan StudieKompas niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Noch kan StudieKompas er voor instaan dat de website altijd, ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is.

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. StudieKompas wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid af, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van (de inhoud van) deze website, op welke wijze dan ook, of voor onderbrekingen of het wegvallen hiervan. Evenmin garandeert StudieKompas dat de (inhoud van de) website of elektronische communicatie verzonden door StudieKompas vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Ieder gebruik van (de inhoud van) deze website is geheel voor eigen rekening en risico. Iedere gebruiker vrijwaart StudieKompas dan ook van claims (van derden) die op enige wijze verband houden met (enig gebruik van (de inhoud van)) deze website. Alle inhoud op deze website is beschikbaar zoals zij is en zoals zij beschikbaar is, StudieKompas sluit hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook uit, expliciet of impliciet, waaronder garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of aangaande de werking van deze website of de inhoud, voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Alle informatie (teksten, beeldmateriaal, grafische vormgeving en ander grafisch materiaal) en rechten in verband met, of voorvloeiende uit, (het gebruik van) deze website berusten bij StudieKompas, of bij derden die hebben ingestemd met publicatie op deze website. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van StudieKompas (de inhoud van) deze website te wijzigen, kopiƫren, verspreiden, verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, door te linken, of daarvan afgeleid werk te maken of te gebruiken. Het feit dat websites van derden via links op deze website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door StudieKompas.

StudieKompas is niet verantwoordelijk, noch op welke manier dan ook aansprakelijk, voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. StudieKompas behoudt zich het recht voor alle op of via deze website aangeboden informatie te alle tijden en zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Door deze website te bezoeken stem je in met deze disclaimer.

Personal Coaching Moeite met kiezen? StudieKompas helpt je verder!
Disclaimer | Algemene voorwaarden | Ontwikkeling