Wat kost studeren?

Naast de keuze welke opleiding je gaat doen, sta je misschien ook voor de keuze om op kamers te gaan of thuis te blijven wonen. Als je twijfelt, kun je nagaan wat op jezelf wonen eigenlijk kost.

Naast collegegeld moet je rekening houden met kosten voor levensonderhoud en verzekeringen. Voor uitwonende studenten vormen woonlasten een grote kostenpost. Als je op jezelf woont, kun je ongeveer rekening houden met de volgende maandelijkse kosten (bron: OCW/ITS, 2009):

  • € 459 aan huisvesting (incl. gas, water, licht, heffingen, internet, televisie en servicekosten)
  • € 213 aan boodschappen
  • € 34 aan de kosten voor studieboeken
  • € 63 aan vervoer (naast de OV-kaart)
  • € 105 aan ontspanning, uitgaan en sport
  • € 98 aan kleding
  • € 82 aan verzekeringen
  • € 47 aan telefoon
  • € 79 overig levensonderhoud
  • € 96 overige uitgaven

Het collegegeld voor 2011/2012 bedraagt €1.713,-. Dat komt neer op een bedrag van € 143,- per maand.

Op studentenmonitor.nl kun je zien wat andere studenten ongeveer per maand uitgeven.

Valkuilen Studiekeuze

Ieder mens heeft de neiging zijn eigen (studie)keuze proces moeilijker te maken dan het in werkelijkheid is. Dat plegen we dan ‘ valkuilen’ te noemen en hieronder noemen we een aantal veel voorkomende valkuilen bij de studiekeuze op.

Alles met het verstand willen afwegen
Kiezen voor een studie doe je niet door alleen maar rationeel de voor- en nadelen op een rij te zetten. Je onderbuik gevoel (” dit voelt gewoon goed aan, ik kan het niet in woorden omschrijven” ) of wat velen omschrijven als ” mijn hart volgen, dat doe ik nu” geeft al aan dat er niet-rationele processen een rol spelen bij je studiekeuze.

Luister dus vooral ook naar je hart en voel eens in je lichaam als je een aantal studies tegen elkaar afweegt.

De perfecte keuze willen maken
Dit sluit goed aan bij het voorgaande verhaal. De perfecte keuze bestaat niet. Je kunt niet alle voors- en tegens afwegen en dan zeggen ” dit is de perfecte keuze”.

Hoe goed je je namelijk ook in een studie verdiept hebt, je zult altijd merken dat het in de praktijk toch anders uitpakt. Niet alleen de studie kan op onderdelen tegenvallen maar ook je woonomgeving of b.v. zoiets simpels als de reistijd naar je studie.

Ben jij een perfectionist? Houd er dan rekening mee dat dat een valkuil kan zijn tijdens je studiekeuze traject.

Doen wat je ouders willen
Het is niet helder hoeveel leerlingen datgene gaan studeren wat hun ouders goed voor hen vinden. We komen ze echter in de praktijk toch geregeld tegen. Pa of moe  is advocaat of leraar en vindt dat zo’n geweldig beroep dat het voor zoon of dochter toch ook een logische keuze is…

Sta goed stil bij jezelf. Is wat je ouders zeggen inderdaad waar? Past dat beroep wel bij jou? Ga terug naar wie je bent en wat je kunt en beoordeel dan of het beroep dat je ouders voor je in gedachten hebben echt bij je past.

Studie kiezen? Bezint eer ge begint

Vers van het VWO heeft bijna een kwart van de universitaire studenten na een jaar het gevoel de verkeerde studie te hebben gekozen. Meer dan 20 procent gaat iets anders studeren en 10 procent stopt zelfs met de studie. Niet erg? Veranderen van studie kost de samenleving zes miljard euro per jaar.

Een derde van de universitaire studenten en ruim de helft van de hogeschoolstudenten maakt geen bewuste keuze voor een studie of instelling. Kennis in Kaart – een onderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) – becijferde dat van de universitaire studenten 21,4 procent na een jaar uitwijkt naar een andere studie.

De studie-uitval bedroeg iets meer dan 10 procent. Van deze studenten gingen 6,4 procent een HBO-opleiding doen en de andere 4,1 procent stopte helemaal met studeren, is te lezen op studiekeuze123.nl- een initiatief van de HBO-raad, de Vereniging van Universiteiten en de studentenorganisaties ISO en LSVb gesteund door het ministerie van OCW.

De belangrijkste redenen van het kiezen van een verkeerde studie zijn volgens de Studentenmonitor Hoger Onderwijs – alweer een onderzoek van het ministerie van OCW – dat de opleiding niet aansluit bij de interesse en dat de studie niet past bij het toekomstbeeld. Andere belangrijke redenen zijn het gebrek aan beroepsperspectief en de slechte oriëntatie en niet reële of onvoldoende informatie die de student ontvangen heeft.

Studenten die in het eerste jaar uitvallen hebben bovendien vaak minder gebruik gemaakt van voorlichtingsdagen, zijn later gaan nadenken over hun studiekeuze en hebben zich te veel laten leiden door het perspectief op een baan, de hoogte van het salaris en het maatschappelijk aanzien dat een eventuele baan zal opleveren. Studenten die meer gekeken hebben naar de inhoud van de studie, veranderen minder snel en vaak van opleiding, blijkt uit onderzoek van ResearchNed.

Bron: Elsevier (Breunis Kuijsten)

Nieuwe Website!

StudieKompas heeft vanaf 1 mei een splinter nieuwe website. Wegens stijging nieuwe aanmeldingen zijn we tevens verhuisd naar Amsterdam.

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Ontwikkeling