Samenwerking met middelbare scholen

Trainingen

Scholieren zijn zich soms onbewust van de keuze voor een studierichting. Ze hebben vaak een eenzijdig beeld van de beroepswereld, de kennisdomeinen die daarmee samenhangen en de studierichtingen die naar diverse beroepen leiden. Vele leerlingen ontgaat daardoor de zin van de kennis, de vaardigheden en de attitudes die hen op school worden aangereikt. StudieKompas wil dit doorbreken en er voor zorgen dat de studiekeuze tot een boeiende ontdekking wordt gemaakt. StudieKompas laat scholieren kennisdomeinen grondig verkennen. Leerlingen denken dankzij het gevarieerd en boeiend materiaal na over hun interesses en mogelijkheden en staan stil bij hun persoonlijke keuzeprocessen en aspiraties.

De scholieren halen er zelfvertrouwen uit: ze voelen dat ze meer kunnen dan ze van zichzelf dachten. De ruimte die leerlingen krijgen om zelf te kiezen en de verantwoordelijkheid die ze daarbij krijgen van de leerkracht speelt een belangrijke rol voor dat zelfvertrouwen. Het materiaal is pittig, de lat ligt hoog, maar het sluit zo mooi aan bij hun eigen jongerencultuur dat ze die verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen.

Studieonderzoek

Tevens is er de mogelijkheid een studiekeuze onderzoek groepsgewijs of klassikaal op school te laten  afnemen. StudieKompas regelt de gehele afname. Een onderzoek omvat altijd een achtergrondinventarisatie en een aantal groepsgewijs af te nemen tests of vragenlijsten. Leerlingen mogen bij de meeste onderzoeken zelf hun tempo bepalen, zodat zij niet onnodig onder druk worden gezet en zich niet onnodig vervelen.

Met elke leerling wordt ongeveer drie weken na de onderzoeksdag een individueel nagesprek van twintig minuten gevoerd met een psycholoog. Dit vindt op school plaats, waarbij ouders, maar eventueel ook de decaan of mentor, van harte welkom zijn. Elke leerling ontvangt tijdens dit nagesprek een samenvatting van de testresultaten met een helder, goed onderbouwd advies. Desgewenst ontvangt ook de decaan of mentor van elke leerling een rapportage.

Groepsafname op Middelbare school: informatie op aanvraag

Prijzen zijn onder andere afhankelijk van hoeveelheid testen, leerlingen en eventuele schoolbijdrage.

Personal Coaching Moeite met kiezen? StudieKompas helpt je verder!
Disclaimer | Algemene voorwaarden | Ontwikkeling