Studie kiezen? Bezint eer ge begint

Vers van het VWO heeft bijna een kwart van de universitaire studenten na een jaar het gevoel de verkeerde studie te hebben gekozen. Meer dan 20 procent gaat iets anders studeren en 10 procent stopt zelfs met de studie. Niet erg? Veranderen van studie kost de samenleving zes miljard euro per jaar.

Een derde van de universitaire studenten en ruim de helft van de hogeschoolstudenten maakt geen bewuste keuze voor een studie of instelling. Kennis in Kaart – een onderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) – becijferde dat van de universitaire studenten 21,4 procent na een jaar uitwijkt naar een andere studie.

De studie-uitval bedroeg iets meer dan 10 procent. Van deze studenten gingen 6,4 procent een HBO-opleiding doen en de andere 4,1 procent stopte helemaal met studeren, is te lezen op studiekeuze123.nl- een initiatief van de HBO-raad, de Vereniging van Universiteiten en de studentenorganisaties ISO en LSVb gesteund door het ministerie van OCW.

De belangrijkste redenen van het kiezen van een verkeerde studie zijn volgens de Studentenmonitor Hoger Onderwijs – alweer een onderzoek van het ministerie van OCW – dat de opleiding niet aansluit bij de interesse en dat de studie niet past bij het toekomstbeeld. Andere belangrijke redenen zijn het gebrek aan beroepsperspectief en de slechte oriëntatie en niet reële of onvoldoende informatie die de student ontvangen heeft.

Studenten die in het eerste jaar uitvallen hebben bovendien vaak minder gebruik gemaakt van voorlichtingsdagen, zijn later gaan nadenken over hun studiekeuze en hebben zich te veel laten leiden door het perspectief op een baan, de hoogte van het salaris en het maatschappelijk aanzien dat een eventuele baan zal opleveren. Studenten die meer gekeken hebben naar de inhoud van de studie, veranderen minder snel en vaak van opleiding, blijkt uit onderzoek van ResearchNed.

Bron: Elsevier (Breunis Kuijsten)

Geplaatst op door RalphDisclaimer | Algemene voorwaarden | Ontwikkeling